Category Archives: ARTICLE

Good Office Good Idea เฟอร์นิเจอร์สำนักงานดี กระตุ้นไอเดียได้ดี

Good Office Good Idea เฟอร์นิเจอร์สำนักงานดี กระตุ้นไอเดียได้ดี ! 1 วัน มี 24 ชม. ระยะเวลา 8 ชั่วโมง หรือ 1 ใน 3 ของชีวิตต่อ 1 วันสำหรับยอดมนุษย์เงินเดือน และคนทำงานประจำ ระยะเวลานี้หมดลงไปด้วย การนั่งทำงานทั้งวันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ค่อยเช็คตารางงาน พิมพ์เอกสาร และอีกมากมาย ทำไปจนเบื่อ บางครั้งคิดไม่ออก มองไปทางไหนก็ดูทึบตัน ไม่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดั้งนั้นสถานที่ทำงานหรือออฟฟิศ คือส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมคุณภาพงานที่ออกมาของพนักงานแต่ละคน ปัจจุบันการเลือกที่ใส่ใจในการออกแบบพื้นที่สำนักงานที่ดี เลื่อกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่มีมีดีไซน์ ส่งเสริมคุณภาพงานและภาพลักษณ์ของบริษัทจึงได้รับการนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นที่ชี้ชัดว่า บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน อารมณ์ สมาธิ และความสุขของพนักงาน โดยประกอบไปด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน  วันนี้เราจะมานำเสนอ 3 ปัจจัยสำคัญให้ได้รู้กัน .