฿16,786.00
incl. VAT ฿17,961.02

Conference table / Meeting table
Make your meeting happy.
การเลือกโต๊ะประชุมที่มีทั้งความสะดวกสบาย พร้อมกับดีไซน์ที่สวย จะช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำให้การพูดคุยเจรจาเป็นไปอย่างง่าย ดังนั้น การเลือกโต๊ะที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง