฿11,606.00฿12,726.00
incl. VAT ฿12,418.42฿13,616.82
฿25,578.00฿26,278.00
incl. VAT ฿27,368.46฿28,117.46
฿25,186.00฿26,586.00
incl. VAT ฿26,949.02฿28,447.02

Executive desk
Because executive is basic
เพราะผู้บริหารคือหัวใจของการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ การเลือกโต๊ะผู้บริหารที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้การทำงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น