โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะทำงานผู้บริหาร
Executive desk

ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางของการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นการเลือกโต๊ะทำงานผู้บริหารที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น และโต๊ะทำงานผู้บริหารของ Work Station สามารถตอบโจทย์คุณได้ด้วยดีไซน์ทันสมัย สไตล์โมเดิร์น และออกแบบให้เหมาะกับการทำงาน

Executive desk - โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะทำงานผู้บริหาร

โต๊ะผู้จัดการ JANUS สี NATURAL CHESTNUT ขนาด 1.4/1.6 เมตร

Member ฿11,630.00฿11,790.00

Executive desk - โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะทำงานผู้บริหาร

โต๊ะผู้บริหาร JANUS สี Forest Oak ขนาด 1.8 เมตร

Member ฿15,025.00
Standard ฿24,035.00

Executive desk - โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะทำงานผู้บริหาร

โต๊ะผู้บริหาร JANUS สี Forest Oak ขนาด 2.2 เมตร

Member ฿18,140.00
Standard ฿29,025.00

Executive desk - โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะทำงานผู้บริหาร

โต๊ะผู้บริหาร สี Nature Chestnut ขนาด 1.6 เมตร

Member ฿9,840.00
Standard ฿15,740.00

Executive desk - โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะทำงานผู้บริหาร

โต๊ะผู้บริหาร สี Nature Chestnut ขนาด 1.8 เมตร

Member ฿10,620.00
Standard ฿16,990.00

Executive desk - โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะทำงานผู้บริหาร

โต๊ะผู้บริหารทรงแอล สี Nature Chestnut ขนาด 1.4/1.6 เมตร

Member ฿12,850.00฿13,375.00

Executive desk - โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะทำงานผู้บริหาร

โต๊ะผู้บริหารรูปตัวแอล สี Forest Oak ขนาด 2.0 เมตร

Member ฿15,470.00
Standard ฿24,750.00

Executive desk - โต๊ะผู้บริหาร / โต๊ะทำงานผู้บริหาร

โต๊ะผู้บริหารรูปตัวแอล สี Forest Oak ขนาด 2.4 เมตร

Member ฿18,840.00
Standard ฿29,345.00

Phone
Line
WorkStation สวัสดีครับ มีคำถามแจ้งเวิร์คได้เลยนะครับ