Tag Archives: สุขภาพกับการทำงานออฟฟิศ

6 พฤติกรรมที่บั่นทอน สุขภาพของการทำงานของหนุ่มสาว

     เมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน นั่นเป็นวัยที่หนุ่มสาวทั้งหลายจะมีเวลาพักผ่อนน้อยลง เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงาน อาจทำให้ขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง    เกี่ยวกับปัญหาที่ว่านี้ ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ที่ปรึกษาแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ให้ข้อมูลว่า โรคของคนวัยทำงานมีสาเหตุหลายอย่าง แต่ที่สำคัญคือพฤติกรรมเสี่ยงที่มากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่มีการบริโภคมากเกิน แต่ขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจนก่อให้เกิดโรค เช่น โรคอ้วนและน้ำหนักเกิน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น    เพื่อให้หนุ่มสาววัยทำงานมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ดร.นพ.วิชช์ ได้บอกถึงสาเหตุ พร้อมแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงพฤติกรรมทำลายสุขภาพ ดังนี้ 1. อดอาหารเช้า หรือกินอาหารไม่ตรงเวลา   หากไม่รับประทานมื้อเช้า จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงเกิดสภาวะมีสารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้เกิดสมองเสื่อมได้อีกด้วย ขณะที่การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานั้น อาจเสี่ยงโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ภาวะกรดไหลย้อน ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียด หากยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ก็อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ 2. บริโภคอาหารไม่มีประโยชน์    การรับประทานแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น อาหารสำเร็จรูป ถึงแม้ว่าจะสะดวกสบาย และใช้เวลาน้อยก็ตาม แต่ถ้าหากเรากินอาหารพวกนี้เป็นประจำ ย่อมเกิดผลเสียต่อร่างกายแน่นอน นอกจากจะทำให้อ้วนแล้ว ยังเป็นตัวการก่อโรคอีกหลายชนิดด้วย เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน […]

Phone
Line
WorkStation สวัสดีครับ มีคำถามแจ้งเวิร์คได้เลยนะครับ