Tag Archives: Work station

5 Reasons Why Great Office Furniture Increases Productivity

ห้องผู้บริหารสมัยใหม่ แค่ดูดีอาจไม่พอ!! สมัยนี้หันไปทางไหนก็พบเจอแต่ออฟฟิศสวยๆมากมาย บ่งบอกความเป็นตัวตนของที่นั้นๆ ตัวแปรสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจนั้นอยู่ที่พนักงานและผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ดั้งนั้นพื้นที่การทำงานของคนระดับผู้บริหารต้องการอะไรมากกว่าความสวย เพื่อการทำงานและการตัดสินใจแม่นยำถูกต้อง ทาง Work station เราจึงได้รวมรวบองค์ประกอบมาให้ได้รู้กัน อาจช่วยให้การเลือกตกแต่งห้องง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้น 1. ห้องของผู้บริหารไม่ควรเล็กกว่าของผู้จัดการ การแบ่งสัดส่วนขนาดของห้องนั้นตามตำแหน่งไล่จากบนลงมา แต่จะต้องจัดห้องให้สมกับฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญตามลำดับขั้น ห้องที่ดีควรมีความกว้างยาวให้ได้สัดส่วน โต๊ะทำงานสมกับตำแหน่ง มีความสะดวก คล่องตัวไม่อับทึบเกินไป เข้าไปแล้วรู้สึกสดใสสบายตา 2. ผู้บริหารไม่ควรนั่งปะปนกับพนักงานทั่วไป หากสถานที่ทำงานจำกัดก็สามารถเลือกใช้ฉากมากั้นได้ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพนักงานเกินไป ก็จะทำให้ลูกน้องไม่เคารพเชื่อฟัง หรือเชื่อฟังน้อยลง หรือเกิดอาการกระด้างกระเดื่อง เสื่อมความนับถือได้โดยง่าย เพราะนั่งในลักษณะของการเสมอภาคกัน 3. ด้านหลังของผู้บริหาร คือ ทิศของเต่าดำ จึงต้องหนักแน่นมั่นคง ควรเป็นกำแพงที่แน่นหนา ไม่ควรเป็นกระจกหรือบานหน้าต่างใหญ่ ถ้ามีรูปภาพติดผนังควรเป็นรูป ที่แสดงถึงความมั่นคง สง่างาม เช่นภูเขา เป็นต้น 4. โต๊ะทำงานผู้บริหารไม่ควรหันหลังให้กับประตูทางเข้าหรือนั่งตรงประตู เพราะตำแหน่งด้านหลังของผู้บริหารเป็นตำแหน่งประธาน ถ้าด้านหลังโหว่ย่อมส่งผลให้ขาดผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ ทำให้ผู้บริหารล้มเหลวขาดซึ่งบารมี หรือการตั้งโต๊ะทำงานตรงกับประตูนั้น ทำให้การทำงานขาดสมาธิเพราะมีคนเข้าๆ ออกๆอยู่เสมอ ผู้บริหารที่ตั้งโต๊ะลักษณะนี้ มักจะเป็นพวกที่ชอบออกไปทำงานด้านนอกอยู่เสมอๆ นั่งไม่ติดที่เหมือนกับว่ามีปัญหาภายนอกมาให้แก้ไขอยู่เสมอ […]

Phone
Line
WorkStation สวัสดีครับ มีคำถามแจ้งเวิร์คได้เลยนะครับ