นโยบายการรับประกันสินค้า

WORKSTATION OFFICE FURNITURE ผู้จัดจำหน่าย “เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน” เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพและการบริการเป็นมาตรฐานสากล เราจึงมั่นใจในคุณภาพสินค้า ที่ยืนยันด้วยการรับประกัน (Limited Warranty) ซึ่งจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ และข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้าภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือความภูมิใจของเรา โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้

รหัส SZ

(Office chair, Sofa, Auditorium)

รหัส GT

(Office chair)

รหัส HY

(Lecture, Stack chair)

รหัส WH

(Desk, Training Table, Conference Table, Cabinet, Reception counter, Sofa)

1. เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หากตรวจสอบพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการผลิตและการขนส่ง โดยที่ WORKSTATION OFFICE FURNITURE เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า

2. เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือซ่อมแชม หากตรวจสอบพบว่าเป็นความเสียหายจากการติดตั้ง หรือ การใช้งาน ซึ่งขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปลี่ยน หรือ ซ่อมแซม ให้อยู่ในดุลยพินิจของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE เท่านั้น โดยที่ WORKSTATION OFFICE FURNITURE เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า

3. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อม WORKSTATION OFFICE FURNITURE ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน

4. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยน หรือซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลตามเดิม โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมแซมแต่อย่างใด การพิจารณาของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
1. สินค้าที่ขายตามสภาพ Clearance Sales และสินค้าตัวโชว์

2. สินค้าชำรุด แตกหัก รอยขีดข่วน คราบสกปรก รอยเปื้อน อันเนื่องมาจากความประมาทในการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องจากผู้ใช้งานและถูกสัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ กัดแทะ

3. สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม โดยถูกดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทาง WORKSTATION OFFICE FURNITURE

4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ

5. การเสื่อมสภาพและสึกหรอตามธรรมชาติ หรือ ตามอายุไขการใช้งาน เช่น ถูกสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

6. มีการเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์ หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดติดตั้งเดิม

7. เอกสารรับประกัน หรือใบเสร็จสูญหาย

8. ความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE กับสินค้าจริงที่ได้รับ

ช่องทางการติดต่อการรับประกันสินค้า

Customer.service@winneronegroup.com
Scroll to Top