วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี

               เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” และเป็นที่เชื่อกันว่าการสักระบูชาพระองค์ จะทำมาค้าขึ้น รุ่งเรื่อง ปลดหนี้และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยคนทั่วไปมักจะเรียกในภาษาชาวบ้านว่า เสด็จพ่อร.5 หรือ เสด็จพ่อราชกาลที่ 5

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน และลูกจ้าง บริษัท วินเนอร์ วัน จำกัด ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Scroll to Top
ชอบดีไซน์ สะดวกในการเลือกสินค้า เพราะแสดงรายการให้ดู ที่เลือก WORK STATION OFFICE เพราะว่าการจัดส่งทำได้เร็ว งานผมรีบเลยประเมินจากราคา ระยะเวลา สามารถดูบน Website เพื่อเปรียบเทียบได้เลย