นโยบายการรับประกันสินค้า

WORKSTATION OFFICE FURNITURE ผู้จัดจำหน่าย “เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน” เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพและการบริการเป็นมาตรฐานสากล เราจึงมั่นใจในคุณภาพสินค้า ที่ยืนยันด้วยการรับประกัน (Limited Warranty) ซึ่งจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ และข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้าภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือความภูมิใจของเรา โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้


ระยะเวลาการรับประกัน

  • รหัส SZ (Office chair, Sofa, Auditorium)

รับประกันผ้าหุ้ม 1 ปี 

รับประกันโครงสร้าง 5 ปี

  • รหัส GT (Office chair)     

รับประกันผ้าหุ้ม 5 ปี สีซีด 1 ปี 

รับประกันโครงสร้าง 5 ปี

  • รหัส HY (Lecture, Stack chair)     

รับประกันวัสดุหุ้ม/ ฟองน้ำ/ อุปกรณ์โลหะ 1 ปี 

รับประกันโครงสร้าง 5 ปี

  • รหัส WH (Desk, Training Table, Conference Table, Cabinet, Reception counter, Sofa)

รับประกันผ้าหุ้มและโครงสร้าง  1 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หากตรวจสอบพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการผลิตและการขนส่ง โดยที่ WORKSTATION OFFICE  FURNITURE เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า

2. เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือซ่อมแชม หากตรวจสอบพบว่าเป็นความเสียหายจากการติดตั้ง หรือ การใช้งาน ซึ่งขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปลี่ยน หรือ ซ่อมแซม ให้อยู่ในดุลยพินิจของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE เท่านั้น โดยที่ WORKSTATION OFFICE FURNITURE  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า

3. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อม WORKSTATION OFFICE FURNITURE  ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน

4. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยน หรือซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลตามเดิม โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมแซมแต่อย่างใด การพิจารณาของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

กรณีต่อไปนี้ นอก ข่ายการรับประกัน

1. สินค้าที่ขายตามสภาพ Clearance Sales และสินค้าตัวโชว์

2. สินค้าชำรุด แตกหัก รอยขีดข่วน คราบสกปรก รอยเปื้อน  อันเนื่องมาจากความประมาทในการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องจากผู้ใช้งานและถูกสัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ กัดแทะ

3. สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม โดยถูกดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทาง WORKSTATION OFFICE FURNITURE

4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ

5. การเสื่อมสภาพและสึกหรอตามธรรมชาติ หรือ ตามอายุไขการใช้งาน เช่น ถูกสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

6. มีการเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์ หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดติดตั้งเดิม

7. เอกสารรับประกัน หรือใบเสร็จสูญหาย

8. ความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE กับสินค้าจริงที่ได้รับ

ช่องทางการติดต่อการรับประกันสินค้า

 โทร  02-100-4740      อีเมล์  : [email protected]