โครงการแบ่งปันน้ำใจ ณ วัดสวนแก้ว

สวัสดีค่ะ วันนี้ HR Team นำสิ่งของเครื่องใช้ที่พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาววินเนอร์ วัน มาบริจาค ณ วัดสวนแก้ว เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ขาดแคลนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งของให้กับกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

Previous
Next

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
วัดสวนแก้ว/ มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์
55/1 ม.1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Scroll to Top
ชอบดีไซน์ สะดวกในการเลือกสินค้า เพราะแสดงรายการให้ดู ที่เลือก WORK STATION OFFICE เพราะว่าการจัดส่งทำได้เร็ว งานผมรีบเลยประเมินจากราคา ระยะเวลา สามารถดูบน Website เพื่อเปรียบเทียบได้เลย