บทความน่ารู้

สิ่งที่ควรรู้!! ก่อนเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าออฟฟิศ

การเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับตกแต่งออฟฟิศ เป็นเรื่องที่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารควรให้ความสำคัญ

4 เหตุผล สุดโดนที่มนุษย์ออฟฟิศควรใช้เก้าอี้สุขภาพ หลีกเลี่ยง Office Syndrome โรคไม่เก่าที่คนรุ่นใหม่มักละเลยกัน

จากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 จะเห็นได้ว่า กลุ่ม Gen Y หรือ คนที่อยู่ในช่วงอายุ 21-40

ออกแบบออฟฟิศสไตล์ที่ใช่..ช่วยสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้!

การตกแต่งออฟฟิศให้สวย มีเอกลักษณ์โดดเด่นนั้นมีความสำคัญมาก เป็นเหมือน Roadmap นำทางไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

HOW COLORS AFFECT OFFICE PRODUCTIVITY

ออฟฟิศน่าเบื่อไปไหม? ลองเปลี่ยนสีดูสิ ! ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาในได้วิจัย ความสามารถของสีต่างๆ ภายในออฟฟิศ

Scroll to Top