จัดโต๊ะทำงาน

เป็นใครก็ไม่ย้าย! แค่จัดโต๊ะทำงานให้สบายนั่งทำงานได้ทั้งวัน

เป็นใครก็ไม่ย้าย! แค่จัดโต๊ะทำงานให้สบายนั่งทำงานได้ทั้งวัน

เป็นใครก็ไม่ย้าย! แค่จัดโต๊ะทำงานให้สบายนั่งทำงานได้ทั้งวัน

ในปัจจุบันปัญหาพนักงานลาออกถือเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับผู้ประกอบการทั้งน้อยใหญ่ ด้วยว่าค่าครองชีพของคนไทยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่รายได้ของผู้คนยังเท่าเดิม ทำให้พนักงานซึ่งต้องการสถานภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมักหาทางออกด้วยการเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มฐานเงินเดือน

อย่างไรก็ตามเงินไม่ใช่เหตุผลในการทำงานสำหรับทุกคน ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานให้อยากทำงานต่อ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน เช่น การมีโต๊ะทำงานที่นั่งสบายสามารถทำงานทั้งวัน ว่าแล้ววันนี้เราก็จะมาแชร์เคล็ดลับการจัดโต๊ะทำงานในออฟฟิศ ให้สามารถจูงใจพนักงานให้อยากอยู่ทำงานต่อ ถ้าอยากรู้ว่าต้องจัดโต๊ะทำงานอย่างไรบ้างก็ตามมาดูกันได้เลย

ในปัจจุบันปัญหาพนักงานลาออกถือเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับผู้ประกอบการทั้งน้อยใหญ่ ด้วยว่าค่าครองชีพของคนไทยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่รายได้ของผู้คนยังเท่าเดิม ทำให้พนักงานซึ่งต้องการสถานภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมักหาทางออกด้วยการเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มฐานเงินเดือน

อย่างไรก็ตามเงินไม่ใช่เหตุผลในการทำงานสำหรับทุกคน ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานให้อยากทำงานต่อ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน เช่น การมีโต๊ะทำงานที่นั่งสบายสามารถทำงานทั้งวัน ว่าแล้ววันนี้เราก็จะมาแชร์เคล็ดลับการจัดโต๊ะทำงานในออฟฟิศ ให้สามารถจูงใจพนักงานให้อยากอยู่ทำงานต่อ ถ้าอยากรู้ว่าต้องจัดโต๊ะทำงานอย่างไรบ้างก็ตามมาดูกันได้เลย

จัดโต๊ะทำงาน
จัดโต๊ะทำงาน

ทำไมการจัดโต๊ะทำงานให้นั่งสบายจึงสามารถลดปัญหาการย้ายงาน

การจัดโต๊ะทำงาน

ทำไมการจัดโต๊ะทำงานให้นั่งสบายจึงสามารถลดปัญหาการย้ายงาน

การจัดโต๊ะทำงาน

ตามปกติแล้วความคิดที่จะย้ายงานจะเกิดขึ้น เมื่อพนักงานรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจกับอะไรบางอย่างในที่ทำงาน แต่ความรู้สึกเหล่านั้นก็อาจจะหายไปได้ถ้าหากมีสิ่งอื่นเข้ามาทดแทน เช่น การที่พนักงานได้ทำงานในสถานที่ดี ๆ ที่ทำให้รู้สึกว่าเจ้านายใส่ใจในความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นใครก็คงไม่อยากย้ายงาน ซึ่งการจัดโต๊ะทำงานให้พนักงานสามารถนั่งได้อย่างสบายจนสามารถทำงานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความภัคดีต่อองค์กร และช่วยลดโอกาสที่พนักงานจะอยากย้ายงานบ่อย ๆ ได้ โดยวิธีการจัดโต๊ะทำงานให้พนักงานไม่อยากย้ายงานนั้น สามารถทำได้ดังนี้

ตามปกติแล้วความคิดที่จะย้ายงานจะเกิดขึ้น เมื่อพนักงานรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจกับอะไรบางอย่างในที่ทำงาน แต่ความรู้สึกเหล่านั้นก็อาจจะหายไปได้ถ้าหากมีสิ่งอื่นเข้ามาทดแทน เช่น การที่พนักงานได้ทำงานในสถานที่ดี ๆ ที่ทำให้รู้สึกว่าเจ้านายใส่ใจในความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นใครก็คงไม่อยากย้ายงาน ซึ่งการจัดโต๊ะทำงานให้พนักงานสามารถนั่งได้อย่างสบายจนสามารถทำงานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความภัคดีต่อองค์กร และช่วยลดโอกาสที่พนักงานจะอยากย้ายงานบ่อย ๆ ได้ โดยวิธีการจัดโต๊ะทำงานให้พนักงานไม่อยากย้ายงานนั้น สามารถทำได้ดังนี้

จัดโต๊ะทำงานด้วยเฟอร์นิเจอร์เฉพาะทางสำหรับออฟฟิศ

โต๊ะปรับระดับ

จัดโต๊ะทำงานด้วยเฟอร์นิเจอร์เฉพาะทางสำหรับออฟฟิศ

โต๊ะปรับระดับ

ในออฟฟิศและสำนักงานส่วนใหญ่มักจะใช้การจัดโต๊ะทำงานแบบสำเร็จรูปคือให้พนักงานทุกคนใช้โต๊ะและเก้าอี้ทำงานแบบเดียวกันทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วพนักงานแต่ละคนมีสรีระที่แตกต่างกัน ลองมองหาโต๊ะทำงานที่สามารถปรับระดับได้ หรือเก้าอี้เพื่อสุขภาพเพื่อรองรับสรีระของแต่ละบุคคล ในบางครั้งโต๊ะทำงานหรือเก้าอี้ที่จัดไว้อาจจะไม่เหมาะกับรูปร่างหรือส่วนสูงของพนักงานบางคน เมื่อทำงานไปก็เกิดเป็นปัญหาสุขภาพ เช่น ออฟฟิศซินโดรม ดังนั้นการจัดโต๊ะทำงานและเก้าอี้ให้เข้ากับสรีระของพนักงานแต่ละคน จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการซื้อใจให้เขาอยากทำงานกับเราต่อไปได้

ในออฟฟิศและสำนักงานส่วนใหญ่มักจะใช้การจัดโต๊ะทำงานแบบสำเร็จรูปคือให้พนักงานทุกคนใช้โต๊ะและเก้าอี้ทำงานแบบเดียวกันทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วพนักงานแต่ละคนมีสรีระที่แตกต่างกัน ลองมองหาโต๊ะทำงานที่สามารถปรับระดับได้ หรือเก้าอี้เพื่อสุขภาพเพื่อรองรับสรีระของแต่ละบุคคล ในบางครั้งโต๊ะทำงานหรือเก้าอี้ที่จัดไว้อาจจะไม่เหมาะกับรูปร่างหรือส่วนสูงของพนักงานบางคน เมื่อทำงานไปก็เกิดเป็นปัญหาสุขภาพ เช่น ออฟฟิศซินโดรม ดังนั้นการจัดโต๊ะทำงานและเก้าอี้ให้เข้ากับสรีระของพนักงานแต่ละคน จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการซื้อใจให้เขาอยากทำงานกับเราต่อไปได้

จัดโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ย

จัดโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ย

จัดโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ย

จัดโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ย

“ฮวงจุ้ย” คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการไหลเวียนของพลังงาน และการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อม อีกทั้งในคติของชาวจีนยังเชื่อกันว่าหลักฮวงจุ้ยนั้นมีความใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งถึงแม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ในทางปฏิบัติหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง โดยการจัดโต๊ะทำงานและออฟฟิศตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพลังงานด้านลบและช่วยดึงให้พนักงานไม่ให้ลาออกจะสามารถทำได้ดังนี้  

“ฮวงจุ้ย” คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการไหลเวียนของพลังงาน และการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อม อีกทั้งในคติของชาวจีนยังเชื่อกันว่าหลักฮวงจุ้ยนั้นมีความใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งถึงแม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ในทางปฏิบัติหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง โดยการจัดโต๊ะทำงานและออฟฟิศตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพลังงานด้านลบและช่วยดึงให้พนักงานไม่ให้ลาออกจะสามารถทำได้ดังนี้  

· ในการจัดโต๊ะทำงานของเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างานตามหลังฮวงจุ้ย

ด้านหลังของโต๊ะทำงานควรเป็นที่ทึบ เช่น กำแพง หรือ ฉากกั้น ไม่ควรเป็นที่โล่งหรือมีหน้าต่างอยู่ด้านหลัง เพื่อแสดงถึงอำนาจ บารมี และความหนักแน่น ทำให้พนักงานเกิดความนับถือ มีความเกรงใจ ไม่กล้าลาออกง่าย ๆ อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่สามารถจัดโต๊ะทำงานได้ตามหลักดังกล่าว สามารถแก้ปัญหาด้วยการหาม่านทึบแสงมาติด หรือนำชั้นวางของมาตั้งไว้ด้านหลังโต๊ะทำงานได้ นอกจากนี้สำหรับที่ทำงานที่เป็นโฮมออฟฟิศ เตียงนอนของเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างานก็ควรใช้หลักฮวงจุ้ยเดียวกันนี้ด้วย

· ในการจัดโต๊ะทำงานของเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างานตามหลังฮวงจุ้ย

ด้านหลังของโต๊ะทำงานควรเป็นที่ทึบ เช่น กำแพง หรือ ฉากกั้น ไม่ควรเป็นที่โล่งหรือมีหน้าต่างอยู่ด้านหลัง เพื่อแสดงถึงอำนาจ บารมี และความหนักแน่น ทำให้พนักงานเกิดความนับถือ มีความเกรงใจ ไม่กล้าลาออกง่าย ๆ อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่สามารถจัดโต๊ะทำงานได้ตามหลักดังกล่าว สามารถแก้ปัญหาด้วยการหาม่านทึบแสงมาติด หรือนำชั้นวางของมาตั้งไว้ด้านหลังโต๊ะทำงานได้ นอกจากนี้สำหรับที่ทำงานที่เป็นโฮมออฟฟิศ เตียงนอนของเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างานก็ควรใช้หลักฮวงจุ้ยเดียวกันนี้ด้วย

· หลังจากจัดโต๊ะทำงานของเจ้านายเสร็จแล้ว

ต่อมาให้สังเกตว่าด้านหลังออฟฟิศหรือสำนักงานของเรานั้นเป็นพื้นที่โล่งกว้างหรือเป็นที่ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น ถนน แม่น้ำ หรือไม่ ถ้าใช่จะถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเพราะจะทำให้พนักงานมีความคิดอยากลาออก ย้ายงาน เปลี่ยนงานง่าย อยู่ไม่ค่อยนานไม่ค่อยทน วิธีแก้ตามหลักฮวงจุ้ยคือให้หาของหนัก ๆ เช่น กระถางต้นไม้ใหญ่ ๆ สัก 3-4 กระถาง ก็จะช่วยเสริมพลังงานให้พนักงานอยากทำงานต่อไปได

· หลังจากจัดโต๊ะทำงานของเจ้านายเสร็จแล้ว

ต่อมาให้สังเกตว่าด้านหลังออฟฟิศหรือสำนักงานของเรานั้นเป็นพื้นที่โล่งกว้างหรือเป็นที่ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น ถนน แม่น้ำ หรือไม่ ถ้าใช่จะถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเพราะจะทำให้พนักงานมีความคิดอยากลาออก ย้ายงาน เปลี่ยนงานง่าย อยู่ไม่ค่อยนานไม่ค่อยทน วิธีแก้ตามหลักฮวงจุ้ยคือให้หาของหนัก ๆ เช่น กระถางต้นไม้ใหญ่ ๆ สัก 3-4 กระถาง ก็จะช่วยเสริมพลังงานให้พนักงานอยากทำงานต่อไปได

· ต่อมาให้ดูว่าถ้าหลังออฟฟิศมีพื้นทรุดลงหรือลาดลงไปจากตัวบ้านหรือเปล่า

ถ้ามีให้รีบทำการซ่อมแซมอย่างเร็วที่สุด เพราะรอยร้าวเหล่านี้คือพลังงานด้านลบ ส่งผลให้เกิดปัญหาร้าวฉานกับพนักงานจนพนักงานอาจอยากลาออก

· ต่อมาให้ดูว่าถ้าหลังออฟฟิศมีพื้นทรุดลงหรือลาดลงไปจากตัวบ้านหรือเปล่า

ถ้ามีให้รีบทำการซ่อมแซมอย่างเร็วที่สุด เพราะรอยร้าวเหล่านี้คือพลังงานด้านลบ ส่งผลให้เกิดปัญหาร้าวฉานกับพนักงานจนพนักงานอาจอยากลาออก

· อีกหนึ่งปัจจัยที่ขัดกับหลักฮวงจุ้ยก็คือ

หลังสำนักงานที่รกสกปรกหรือมีต้นไม้ขึ้นเกะกะ จนทำให้เดินผ่านไปมายาก เวลาเดินผ่านต้องก้ม ๆ เงย จะส่งผลทางลบให้หัวหน้าเกิดความขี้เกรงใจพนักงาน พนักงานขออะไรก็ต้องยอม และพนักงานจะไม่มีความเป็นระเบียบ หรือถ้าหลังออฟฟิศมีของเน่าเสีย เช่น ที่ทิ้งขยะ บ่อน้ำเน่าเสีย หรือมีแม่น้ำเน่าไหลผ่าน จะส่งพลังงานด้านลบทำให้พนักงานเป็นคนไม่ซื่อตรง เห็นแก่ตัว พึ่งพาไม่ได้ หากเขาเห็นลู่ทางหรือผลประโยชน์ที่มากกว่าเดิมก็พร้อมจะลาออกในทันที

· อีกหนึ่งปัจจัยที่ขัดกับหลักฮวงจุ้ยก็คือ

หลังสำนักงานที่รกสกปรกหรือมีต้นไม้ขึ้นเกะกะ จนทำให้เดินผ่านไปมายาก เวลาเดินผ่านต้องก้ม ๆ เงย จะส่งผลทางลบให้หัวหน้าเกิดความขี้เกรงใจพนักงาน พนักงานขออะไรก็ต้องยอม และพนักงานจะไม่มีความเป็นระเบียบ หรือถ้าหลังออฟฟิศมีของเน่าเสีย เช่น ที่ทิ้งขยะ บ่อน้ำเน่าเสีย หรือมีแม่น้ำเน่าไหลผ่าน จะส่งพลังงานด้านลบทำให้พนักงานเป็นคนไม่ซื่อตรง เห็นแก่ตัว พึ่งพาไม่ได้ หากเขาเห็นลู่ทางหรือผลประโยชน์ที่มากกว่าเดิมก็พร้อมจะลาออกในทันที

และทั้งหมดนี้ก็คือศาสตร์และศิลป์ในการจัดโต๊ะทำงานและจัดออฟฟิศเพื่อจูงใจไม่ให้พนักงานลาออก ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาลูกน้องลาออกบ่อยได้ไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตามการจัดโต๊ะทำงานนั้นเป็นเพียงปัจจัยภายนอก เพราะสิ่งสำคัญที่จะจูงใจพนักงานให้มีความจงรักภัคดีต่อองค์กรได้มากที่สุดก็คือความจริงใจของหัวหน้าที่มีต่อพนักงานนั่นเอง

และทั้งหมดนี้ก็คือศาสตร์และศิลป์ในการจัดโต๊ะทำงานและจัดออฟฟิศเพื่อจูงใจไม่ให้พนักงานลาออก ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาลูกน้องลาออกบ่อยได้ไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตามการจัดโต๊ะทำงานนั้นเป็นเพียงปัจจัยภายนอก เพราะสิ่งสำคัญที่จะจูงใจพนักงานให้มีความจงรักภัคดีต่อองค์กรได้มากที่สุดก็คือความจริงใจของหัวหน้าที่มีต่อพนักงานนั่นเอง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top

เก้าอี้ AUDITORIUM: รุ่น MV-GY-2212

รับประกัน

ตัวเลือกสี

รับประกัน

ตัวเลือกสี

ตัวเลือกสี

Features

 • พนักหลังและเบาะนั่งผลิตจากฟองน้ำความหนาแน่นสูงฉีดขึ้นรูป
 • โครงด้านหลังพนักพิงและด้านล่างของเบาะนั่งผลิตจากพลาสติก PP
 • ขาเหล็กคุณภาพสูงอบสี Powder Coated
 • พนักแขนไม้อบสี Powder coated
 • เบาะพับสปริงแบบ The flash
 • กระดานรองเขียนไม้ MDF ความหนาแน่นสูงปิดผิวเมลามีน

โครงเก้าอี้

ความสูง:

1000mm

ความลึก:

850mm

ระยะห่างตรงกลาง:

585mm

เบาะรองนั่ง

ความสูง:

450mm

ความลึก:

450mm

ความสูงที่รองเขียน:

630mm

เก้าอี้ AUDITORIUM: รุ่น MV-GY-2801

รับประกัน

ตัวเลือกสี

รับประกัน

ตัวเลือกสี

ตัวเลือกสี

Features

 • พนักหลังและเบาะนั่งผลิตจากฟองน้ำความหนาแน่นสูงฉีดขึ้นรูป
 • โครงด้านหลังพนักพิงและด้านล่างของเบาะนั่งผลิตจากโครงไม้
 • ขาอลูมิเนียม
 • พนักแขนไม้อบสี Powder coated
 • เบาะพับสปริงแบบ Moderate tardy
 • กระดานรองเขียนพลาสติกไฟเบอร์ความแข็งแรงสูง ข้อหมุนอลูมิเนียม

โครงเก้าอี้

ความสูง:

990mm

ความลึก:

880mm

ระยะห่างตรงกลาง:

580mm

เบาะรองนั่ง

ความสูง:

450mm

ความลึก:

450mm

ความสูงที่รองเขียน:

600mm

ชอบดีไซน์ สะดวกในการเลือกสินค้า เพราะแสดงรายการให้ดู ที่เลือก WORK STATION OFFICE เพราะว่าการจัดส่งทำได้เร็ว งานผมรีบเลยประเมินจากราคา ระยะเวลา สามารถดูบน Website เพื่อเปรียบเทียบได้เลย