เลือกโต๊ะทำงาน

เลือกโต๊ะทำงานยังไงให้ปัง ไม่ปวดหลังเวลานั่งนาน ๆ

เลือกโต๊ะทำงานยังไงให้ปัง ไม่ปวดหลังเวลานั่งนาน ๆ

เลือกโต๊ะทำงานยังไงให้ปัง ไม่ปวดหลังเวลานั่งนานๆ

ในปัจจุบันอาการปวดหลังจากการนั่งทำงาน หรือที่เรียกกันว่าโรคออฟฟิศซินโดรมถือเป็นอาการป่วยยอดนิยมของคนทำงาน ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อมีอาการแข็งเกร็งจนกลายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงในที่สุด

อย่างไรก็ตามการที่ร่างกายของเราอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมส่วนหนึ่งก็มาจากโต๊ะทำงานที่ไม่เหมาะกับสรีระของร่างกาย ดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีเลือกโต๊ะทำงานอย่างไรให้ห่างไกลจากอาการออฟฟิศซินโดรม

ในปัจจุบันอาการปวดหลังจากการนั่งทำงาน หรือที่เรียกกันว่าโรคออฟฟิศซินโดรมถือเป็นอาการป่วยยอดนิยมของคนทำงาน ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อมีอาการแข็งเกร็งจนกลายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงในที่สุด

อย่างไรก็ตามการที่ร่างกายของเราอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมส่วนหนึ่งก็มาจากโต๊ะทำงานที่ไม่เหมาะกับสรีระของร่างกาย ดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีเลือกโต๊ะทำงานอย่างไรให้ห่างไกลจากอาการออฟฟิศซินโดรม

เลือกโต๊ะทำงาน
เลือกโต๊ะทำงาน

ข้อดี - ข้อเสีย ของการเปลี่ยนบ้านเป็นโฮมออฟฟิศ

ข้อดี - ข้อเสีย ของการเปลี่ยนบ้านเป็นโฮมออฟฟิศ

สำหรับเจ้าของกิจการหลายๆ คน ปัจจัยอย่างแรกที่ทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนบ้านเป็น
โฮมออฟฟิศก็คือเรื่องของค่าใช้จ่าย เพราะสำหรับคนที่เคยเช่าที่หรือเช่าสำนักงานเพื่อทำธุรกิจ
คงจะรู้ดีว่าค่าเช่านั้นเป็นภาระที่หนักขนาดไหน ซึ่งถ้าหากเราเลือกจะแบ่งพื้นที่ของตัวเองเพื่อทำเป็นโฮมออฟฟิศก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไปได้ไม่น้อย ไม่เพียงเท่านั้นการเปลี่ยนบ้านของเราเองเป็นโฮมออฟฟิศยังหมายถึงการประหยัดทั้งเงิน เวลา และแรงกายอย่างมหาศาล แต่แน่นอนว่าผลประโยชน์เหล่านี้ก็ต้องแลกมากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้าน เพราะบ้านอาจจะไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของบ้านอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นสถานที่ที่คนนอกสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรพื้นที่ของเจ้าของบ้านด้วย เมื่อเห็นข้อดี – ข้อเสียของการเปลี่ยนบ้านเป็นโฮมออฟฟิศแล้ว สำหรับใครที่ยังตัดสินใจว่าอยากจะทำโฮมออฟฟิศจริงๆ เราก็จะมาแชร์วิธีการเนรมิตรบ้านให้เป็นที่ทำงานในฝัน ดังนี้

สำหรับเจ้าของกิจการหลายๆ คน ปัจจัยอย่างแรกที่ทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนบ้านเป็นโฮมออฟฟิศก็คือเรื่องของค่าใช้จ่าย เพราะหรับคนที่เคยเช่าที่หรือเช่าสำนักงานเพื่อทำธุรกิจคงจะรู้ดีว่าค่าเช่านั้นเป็นภาระที่หนักขนาดไหน ซึ่งถ้าหากเราเลือกจะแบ่งพื้นที่ของตัวเองเพื่อทำเป็นโฮมออฟฟิศก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไปได้ไม่น้อย ไม่เพียงเท่านั้นการเปลี่ยนบ้านของเราเองเป็นโฮมออฟฟิศยังหมายถึงการประหยัดทั้งเงิน เวลา และแรงกายอย่างมหาศาล แต่แน่นอนว่าผลประโยชน์เหล่านี้ก็ต้องแลกมากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้าน เพราะบ้านอาจจะไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของบ้านอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นสถานที่ที่คนนอกสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรพื้นที่ของเจ้าของบ้านด้วย เมื่อเห็นข้อดี – ข้อเสียของการเปลี่ยนบ้านเป็นโฮมออฟฟิศแล้ว สำหรับใครที่ยังตัดสินใจว่าอยากจะทำโฮมออฟฟิศจริงๆ เราก็จะมาแชร์วิธีการเนรมิตรบ้านให้เป็นที่ทำงานในฝัน ดังนี้

6 วิธีเลือกโต๊ะทำงานให้ห่างไกลอาการออฟฟิศซินโดรม

วิธีเลือกโต๊ะทำงานนั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม แต่สำหรับวิธีที่ยกมาในที่นี้ถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่เน้นย้ำเรื่องการลดความเสี่ยงของโรคออฟฟิศซินโดรม
โดยจะมีทั้งหมด 6 วิธีดังนี้

6 วิธีเลือกโต๊ะทำงานให้ห่างไกลอาการออฟฟิศซินโดรม

วิธีเลือกโต๊ะทำงานนั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม แต่สำหรับวิธีที่ยกมาในที่นี้ถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่เน้นย้ำเรื่องการลดความเสี่ยงของโรคออฟฟิศซินโดรม
โดยจะมีทั้งหมด 6 วิธีดังนี้

1. เลือกโต๊ะทำงานจากความสูง

ในการเลือกโต๊ะทำงานเราควรคำนวณถึงเรื่องความสูงของโต๊ะก่อนเป็นอันดับแรก เพราะถ้าหากขนาดความสูงของโต๊ะไม่พอดีจะเป็นสาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยปกติแล้วโต๊ะทำงานทั่วไปที่ผลิตกันออกมาจะมีความสูงมาตรฐานอยู่ที่ราว ๆ 75-80 ซม. แต่ก็มีขนาดที่สูงกว่าหรือเตี้ยกว่าเช่นกัน ซึ่งการจะเลือกโต๊ะทำงานว่าควรสูงขนาดไหนนั้นก็ต้องคิดจากตัวเราเป็นหลัก โดยโต๊ะที่เหมาะสมควรจะสูงต่างจากความสูงของเราประมาณ 100-110 ซม. จึงจะเหมาะสมที่สุด (นอกจากนี้ยังมีโต๊ะทำงานที่ปรับระดับได้ด้วยนะ)

1. เลือกโต๊ะทำงานจากความสูง

ในการเลือกโต๊ะทำงานเราควรคำนวณถึงเรื่องความสูงของโต๊ะก่อนเป็นอันดับแรก เพราะถ้าหากขนาดความสูงของโต๊ะไม่พอดีจะเป็นสาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยปกติแล้วโต๊ะทำงานทั่วไปที่ผลิตกันออกมาจะมีความสูงมาตรฐานอยู่ที่ราว ๆ 75-80 ซม. แต่ก็มีขนาดที่สูงกว่าหรือเตี้ยกว่าเช่นกัน ซึ่งการจะเลือกโต๊ะทำงานว่าควรสูงขนาดไหนนั้นก็ต้องคิดจากตัวเราเป็นหลัก โดยโต๊ะที่เหมาะสมควรจะสูงต่างจากความสูงของเราประมาณ 100-110 ซม. จึงจะเหมาะสมที่สุด (นอกจากนี้ยังมีโต๊ะทำงานที่ปรับระดับได้ด้วยนะ)

2. เลือกโต๊ะทำงานจากขนาดพื้นที่ใช้สอย

การเลือกโต๊ะทำงานจากขนาดพื้นที่ใช้สอยเป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดปัญหาออฟฟิศซินโดรมได้ เนื่องจากโต๊ะที่มีความกว้างยาวที่เหมาะสมจะทำให้ผู้ใช้งานมีพื้นที่ในการขยับแขนและยืดแขนได้มากขึ้นช่วยให้ไม่รู้สึกอึดอัดและช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อเมื่อต้องนั่งทำงานนาน ๆ 

โดยปกติแล้วการเลือกขนาดพื้นที่ของโต๊ะทำงานจะคิดจากขนาดของคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คที่แต่ละคนใช้ เช่น ถ้าเป็นโน้ตบุ้คขนาดเล็กจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 30 ซม. แต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่กว่านั้นขึ้นมาก็จะมีความยาวไม่เกินที่ 50 ซม. เมื่อรวมกับความยาวของแผ่นรองเม้าส์ด้วยก็เพิ่มไปอีกประมาณ 20 ซม. ให้เรานำความยาวที่คำนวณได้ ไปบวกเพิ่มอีก 50 ซม. เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการยืดแขนและวางสิ่งของต่าง ๆ ก็จะได้เป็นความยาวขั้นต่ำของโต๊ะที่เหมาะจะใช้งาน    ( โต๊ะทำงานใน Creative collection สามารถ Customize ขนาดที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย )

2. เลือกโต๊ะทำงานจากขนาดพื้นที่ใช้สอย

การเลือกโต๊ะทำงานจากขนาดพื้นที่ใช้สอยเป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดปัญหาออฟฟิศซินโดรมได้ เนื่องจากโต๊ะที่มีความกว้างยาวที่เหมาะสมจะทำให้ผู้ใช้งานมีพื้นที่ในการขยับแขนและยืดแขนได้มากขึ้นช่วยให้ไม่รู้สึกอึดอัดและช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อเมื่อต้องนั่งทำงานนาน ๆ 

โดยปกติแล้วการเลือกขนาดพื้นที่ของโต๊ะทำงานจะคิดจากขนาดของคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คที่แต่ละคนใช้ เช่น ถ้าเป็นโน้ตบุ้คขนาดเล็กจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 30 ซม. แต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่กว่านั้นขึ้นมาก็จะมีความยาวไม่เกินที่ 50 ซม. เมื่อรวมกับความยาวของแผ่นรองเม้าส์ด้วยก็เพิ่มไปอีกประมาณ 20 ซม. ให้เรานำความยาวที่คำนวณได้ ไปบวกเพิ่มอีก 50 ซม. เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการยืดแขนและวางสิ่งของต่าง ๆ ก็จะได้เป็นความยาวขั้นต่ำของโต๊ะที่เหมาะจะใช้งาน        ( โต๊ะทำงานใน Creative collection สามารถ Customize ขนาดที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย )

3. เลือกโต๊ะทำงานจากวัสดุที่ใช้ผลิต

ในปัจจุบันวัสดุที่ใช้ผลิตโต๊ะสำนักงานหรือโต๊ะสำหรับนั่งทำงานนั้นจะมีอยู่ไม่กี่ชนิด โดยที่นิยมที่สุดก็จะเป็นโต๊ะปาร์ติเกิลบอร์ดที่เราเลือกใช้ และโต๊ะเหล็ก ซึ่งวัสดุทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันคือ โต๊ะปาร์ติเกิลบอร์ดจะเด่นในเรื่องความสวยงาม น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น สามารถทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน อีกทั้งยังทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย ส่วนโต๊ะเหล็กคุณภาพดีแม้จะมีจุดด้อยเรื่องมีน้ำหนักมากและราคาสูง แต่ก็เด่นในเรื่องความแข็งแรงทนทาน ทั้งรอยขีดข่วน การกระแทก หรือความร้อนความเย็น ก็ไม่สามารถทำอะไรโต๊ะเหล็กได้

เมื่อมีคุณสมบัติแตกต่างกันทำให้การจะเลือกโต๊ะทำงานจากวัสดุทั้งสองชนิดนี้ต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานเป็นหลัก เช่น ถ้าหากคุณต้องการเน้นในเรื่องความสวยงามโต๊ะปาร์ติเกิลบอร์ดก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ หรือถ้าหากออฟฟิศของคุณมีเหตุจำเป็นให้ต้องเคลื่อนย้ายโต๊ะกันบ่อย ๆ โต๊ะเหล็กซึ่งมีน้ำหนักมากก็อาจจะไม่เหมาะ เป็นต้น

3. เลือกโต๊ะทำงานจากวัสดุที่ใช้ผลิต

ในปัจจุบันวัสดุที่ใช้ผลิตโต๊ะสำนักงานหรือโต๊ะสำหรับนั่งทำงานนั้นจะมีอยู่ไม่กี่ชนิด โดยที่นิยมที่สุดก็จะเป็นโต๊ะปาร์ติเกิลบอร์ดที่เราเลือกใช้ และโต๊ะเหล็ก ซึ่งวัสดุทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันคือ โต๊ะปาร์ติเกิลบอร์ดจะเด่นในเรื่องความสวยงาม น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น สามารถทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน อีกทั้งยังทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย ส่วนโต๊ะเหล็กคุณภาพดีแม้จะมีจุดด้อยเรื่องมีน้ำหนักมากและราคาสูง แต่ก็เด่นในเรื่องความแข็งแรงทนทาน ทั้งรอยขีดข่วน การกระแทก หรือความร้อนความเย็น ก็ไม่สามารถทำอะไรโต๊ะเหล็กได้

เมื่อมีคุณสมบัติแตกต่างกันทำให้การจะเลือกโต๊ะทำงานจากวัสดุทั้งสองชนิดนี้ต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานเป็นหลัก เช่น ถ้าหากคุณต้องการเน้นในเรื่องความสวยงามโต๊ะปาร์ติเกิลบอร์ดก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ หรือถ้าหากออฟฟิศของคุณมีเหตุจำเป็นให้ต้องเคลื่อนย้ายโต๊ะกันบ่อย ๆ โต๊ะเหล็กซึ่งมีน้ำหนักมากก็อาจจะไม่เหมาะ เป็นต้น

4. เลือกโต๊ะทำงานจากฟังก์ชั่น

ในปัจจุบันโต๊ะทำงานรุ่นใหม่ ๆ ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งในการเลือกโต๊ะทำงานเราก็ควรมองหาโต๊ะที่มีฟังก์ชั่นเหล่านี้ เช่น โต๊ะทำงานที่สามารถปรับระดับความสูงได้ เพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับทุกความสูงของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ถ้าหากคุณนั่งทำงานนานแล้วรู้สึกเมื่อย โต๊ะทำงานปรับระดับก็ยังสามารถปรับความสูงให้กลายเป็นโต๊ะยืนงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่น โต๊ะทำงานที่มีลิ้นชักสำหรับวางคีย์บอร์ดที่ต่ำกว่าระดับของโต๊ะที่ใช้วางหน้าจอเพื่อให้ตรงกับหลักสรีระในการนั่งทำงาน เป็นต้น

4. เลือกโต๊ะทำงานจากฟังก์ชั่น

ในปัจจุบันโต๊ะทำงานรุ่นใหม่ ๆ ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งในการเลือกโต๊ะทำงานเราก็ควรมองหาโต๊ะที่มีฟังก์ชั่นเหล่านี้ เช่น โต๊ะทำงานที่สามารถปรับระดับความสูงได้ เพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับทุกความสูงของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ถ้าหากคุณนั่งทำงานนานแล้วรู้สึกเมื่อย โต๊ะทำงานปรับระดับก็ยังสามารถปรับความสูงให้กลายเป็นโต๊ะยืนงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่น โต๊ะทำงานที่มีลิ้นชักสำหรับวางคีย์บอร์ดที่ต่ำกว่าระดับของโต๊ะที่ใช้วางหน้าจอเพื่อให้ตรงกับหลักสรีระในการนั่งทำงาน เป็นต้น

5. เลือกโต๊ะทำงานให้เหมาะกับเก้าอี้ทำงาน และหน้าจอ

อย่างที่กล่าวไปว่าความสูงของโต๊ะทำงานนั้นเป็นปัจจัยอันดับแรกๆ ที่ต้องคำนึงถึง แต่ห้ามลืมว่าความสูงของโต๊ะที่เลือกก็ต้องแมทช์กับเก้าอี้ทำงานและความสูงของหน้าจอคอมด้วยเช่นกัน เพราะต่อให้เราเลือกโต๊ะทำงานที่ความสูงเหมาะสมแล้ว แต่เก้าอี้เตี้ยเกินไปหรือหน้าจอคอมอยู่สูงเกินไป ร่างกายก็จะอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมและอาจทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมตามมาอยู่ดีนั่นเอง

5. เลือกโต๊ะทำงานให้เหมาะกับเก้าอี้ทำงาน และหน้าจอ

อย่างที่กล่าวไปว่าความสูงของโต๊ะทำงานนั้นเป็นปัจจัยอันดับแรก ๆ ที่ต้องคำนึงถึง แต่ห้ามลืมว่าความสูงของโต๊ะที่เลือกก็ต้องแมทช์กับเก้าอี้ทำงานและความสูงของหน้าจอคอมด้วยเช่นกัน เพราะต่อให้เราเลือกโต๊ะทำงานที่ความสูงเหมาะสมแล้ว แต่เก้าอี้เตี้ยเกินไปหรือหน้าจอคอมอยู่สูงเกินไป ร่างกายก็จะอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมและอาจทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมตามมาอยู่ดีนั่นเอง

6. เลือกโต๊ะทำงานจากร้านที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ

เราควรเลือกโต๊ะทำงานที่มาจากร้านค้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงานโดยเฉพาะ เพราะร้านค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้และความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือในสมัยนี้เราสามารถหาร้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงานดี ๆ ได้ไม่ยาก

6. เลือกโต๊ะทำงานจากร้านที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ

เราควรเลือกโต๊ะทำงานที่มาจากร้านค้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงานโดยเฉพาะ เพราะร้านค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้และความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือในสมัยนี้เราสามารถหาร้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงานดี ๆ ได้ไม่ยาก

ออฟฟิศซินโดรม
ออฟฟิศซินโดรม

ในปัจจุบันอาการปวดหลังจากการนั่งทำงาน หรือที่เรียกกันว่าโรคออฟฟิศซินโดรมถือเป็นอาการป่วยยอดนิยมของคนทำงาน ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อมีอาการแข็งเกร็งจนกลายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงในที่สุด

อย่างไรก็ตามการที่ร่างกายของเราอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมส่วนหนึ่งก็มาจากโต๊ะทำงานที่ไม่เหมาะกับสรีระของร่างกาย ดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีเลือกโต๊ะทำงานอย่างไรให้ห่างไกลจากอาการออฟฟิศซินโดรม

ในปัจจุบันอาการปวดหลังจากการนั่งทำงาน หรือที่เรียกกันว่าโรคออฟฟิศซินโดรมถือเป็นอาการป่วยยอดนิยมของคนทำงาน ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อมีอาการแข็งเกร็งจนกลายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงในที่สุด

อย่างไรก็ตามการที่ร่างกายของเราอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมส่วนหนึ่งก็มาจากโต๊ะทำงานที่ไม่เหมาะกับสรีระของร่างกาย ดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีเลือกโต๊ะทำงานอย่างไรให้ห่างไกลจากอาการออฟฟิศซินโดรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top

เก้าอี้ AUDITORIUM: รุ่น MV-GY-2212

รับประกัน

ตัวเลือกสี

รับประกัน

ตัวเลือกสี

ตัวเลือกสี

Features

 • พนักหลังและเบาะนั่งผลิตจากฟองน้ำความหนาแน่นสูงฉีดขึ้นรูป
 • โครงด้านหลังพนักพิงและด้านล่างของเบาะนั่งผลิตจากพลาสติก PP
 • ขาเหล็กคุณภาพสูงอบสี Powder Coated
 • พนักแขนไม้อบสี Powder coated
 • เบาะพับสปริงแบบ The flash
 • กระดานรองเขียนไม้ MDF ความหนาแน่นสูงปิดผิวเมลามีน

โครงเก้าอี้

ความสูง:

1000mm

ความลึก:

850mm

ระยะห่างตรงกลาง:

585mm

เบาะรองนั่ง

ความสูง:

450mm

ความลึก:

450mm

ความสูงที่รองเขียน:

630mm

เก้าอี้ AUDITORIUM: รุ่น MV-GY-2801

รับประกัน

ตัวเลือกสี

รับประกัน

ตัวเลือกสี

ตัวเลือกสี

Features

 • พนักหลังและเบาะนั่งผลิตจากฟองน้ำความหนาแน่นสูงฉีดขึ้นรูป
 • โครงด้านหลังพนักพิงและด้านล่างของเบาะนั่งผลิตจากโครงไม้
 • ขาอลูมิเนียม
 • พนักแขนไม้อบสี Powder coated
 • เบาะพับสปริงแบบ Moderate tardy
 • กระดานรองเขียนพลาสติกไฟเบอร์ความแข็งแรงสูง ข้อหมุนอลูมิเนียม

โครงเก้าอี้

ความสูง:

990mm

ความลึก:

880mm

ระยะห่างตรงกลาง:

580mm

เบาะรองนั่ง

ความสูง:

450mm

ความลึก:

450mm

ความสูงที่รองเขียน:

600mm

ชอบดีไซน์ สะดวกในการเลือกสินค้า เพราะแสดงรายการให้ดู ที่เลือก WORK STATION OFFICE เพราะว่าการจัดส่งทำได้เร็ว งานผมรีบเลยประเมินจากราคา ระยะเวลา สามารถดูบน Website เพื่อเปรียบเทียบได้เลย