ผลงานของเรา

DN-16038 โครงการการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อปฏิรูปเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ (ปีที่ 2) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2022, CUSTOMER โครงการการพัฒนา …

DN-16038 โครงการการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อปฏิรูปเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ (ปีที่ 2) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

DN-14912 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

2021, CUSTOMER สำนักวิทยบริการ …

DN-14912 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี Read More »

Scroll to Top