การจัดส่งและติดตั้ง

หลังจากที่คุณสั่งซื้อสินค้าของเราแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าสินค้าอยู่ที่ใด และจะจัดส่งเมื่อใดและที่ไหน และหากเรากำลังทำงานร่วมกับคุณในโครงการขนาดใหญ่ ผู้จัดการโครงการของเราจะติดต่อคุณตลอดทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการส่งมอบและการติดตั้ง สบายใจได้ในความเป็นมืออาชีพของเรา

มืออาชีพ ตรงเวลา ใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญ

เพื่อให้คุณมั่นใจว่าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานใหม่ของคุณ จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันแรก เราจะให้บริการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักในสิ่งที่ทำ เริ่มตั้งแต่

ยืนยันการนัดหมายลูกค้า

คุณจะสามารถจัดการบริหารเวลาอันมีค่าของคุณได้ และทราบล่วงหน้าว่าเราจะจัดส่งถึงคุณเมื่อไหร่ เวลาไหน

ขนย้ายสินค้าของลูกค้าขึ้นไปชั้นบน ถึงแม้จะไม่มีลิฟท์

พนักงานของเราสามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่ โดยไม่มีข้อแม้ ถึงเราจะชอบลิฟท์มากแต่ไหนก็ตาม

การรักษาพื้นที่ให้กับลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง ทั้งการรองพื้น และทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้ง

เราดูแลเพื้นที่ติดตั้ง ให้เหมือนเป็นสถานที่สำคัญของเรา ความสะอาดคงสภาพเดิม เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง

การตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า และคำแนะนำในการใช้งานอย่างถูกวิธี นี่เป็นแค่บางส่วนที่คุณจะได้รับจากเรา

ถึงแม้เราจะอยากขายสินค้าให้ได้มากๆ แต่เราก็ต้องการให้ลูกค้า รักษาคุณภาพและคงการใช้งานให้นานที่สุดเช่นกัน

  1. วัน-เวลาทำการ การให้บริการขนส่งและติดตั้ง คือ จันทร์ – ศุกร์  08.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. หาก “ผู้ซื้อ” มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริการส่งสินค้า หรือบริการติดตั้ง หลังจากที่ตกลงกันแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัน-เวลาการให้บริการใหม่ และเรียกเก็บค่าบริการขนส่ง 1,500 บาท/ครั้ง ค่าบริการติดตั้ง 1,000 บาท/ครั้ง  เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดเรียกเก็บอัตราตามจริง  
  3. หาก “ผู้ซื้อ” มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการติดตั้ง นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่เคลื่อนย้ายสินค้าเดิม ของลูกค้าในทุกกรณี เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  5. การส่งสินค้า หรือ/และติดตั้งจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ “ผู้ซื้อ” ลงนามในเอกสาร Delivery Note นับจากวันที่มีการขนส่ง หากมีการส่งสินค้าแล้ว แต่ไม่มีการเซ็นรับสินค้า ทางบริษัทฯ จะยังคงสภาพเป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ หากสินค้าเกิดความเสียหาย ทาง “ผู้ซื้อ” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
  1. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า
  2. กรณีแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนถึงวันนัดจัดส่ง ไม่มีค่าบริการ
  3. กรณีแจ้งต่ำกว่า 3 วันทำการ มีค่าบริการ 500 บาท พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
  1. “ผู้ซื้อ” จะต้องทำการตรวจสอบสินค้า และ/หรือบริการทันที เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธการตรวจเช็คให้ถือว่าฝ่ายนั้นตกลงรับผลตรวจเช็คของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
  2. หากสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น มีรอย, แตกหัก ที่เกิดจากการผลิตสินค้า และ/หรือการติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยทาง “ผู้ซื้อ” จะต้องเซ็นเอกสารยินยอมรับสินค้าใน Delivery Note ตามปกติและเซ็นกำกับรายการสินค้าที่เกิดปัญหาไว้

“ผู้ซื้อ“ สามารถฝากสินค้าได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดส่งสินค้า ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา หากเกินกำหนดทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการฝากสินค้า 2% ต่อเดือน โดยคิดจากยอดการสั่งซื้อ

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

Scroll to Top
ชอบดีไซน์ สะดวกในการเลือกสินค้า เพราะแสดงรายการให้ดู ที่เลือก WORK STATION OFFICE เพราะว่าการจัดส่งทำได้เร็ว งานผมรีบเลยประเมินจากราคา ระยะเวลา สามารถดูบน Website เพื่อเปรียบเทียบได้เลย